Signallottan, 28 lägenheter Nu ser vi konturerna...

läs mer