Några lägenheter kvar för bokning

Några lägenheter kvar för bokning

Signallottan, 28 lägenheter Nu ser vi konturerna av 28 hem i kvarteret Signallottan. En mix av modernt och gotländskt intryck. Det finns några lägenheter som inte är bokade. Kolla med Peter Tumegård på Fastighetsbyrån i Visby. Till Fastighetsbyråns...