Malajen 10

  • Byggår: 2017-2018
  • 12 st bostadrätter
  • BOA 125 kvm
  • Fjärrvärme
  • 100% sålda
  • Miljövänligt boende

Malajen 10

Radhus i stadsmiljö med egen tomt.

I kvarteret Malajen har vi uppfört 12 radhus med en stark och modern karaktär på de privata tomterna vilka är tydligt avskilda mot varandra och mot gatan. Något som också understryker våra hus är en del av Visbys stadsbyggnadstradition. Fasader i ljus grå puts, snutputs, på gotländskt vis ger en levande yta. Delar av fasaderna i tjärat eller silikatimpregnerat trä. Taken utformades med papp och plåt. Fönster och dörrar täckmålade i kulörer med mineraliska pigment. Konstruktioner och teknik har valts med inriktning mot hållbarhet, sundhet, ekobyggande och möjlighet till återvinning. Stommen består av betongstomme och utfackningsväggar med trä och puts utvändigt, en rationell metod som ger god ljudisolering med hög miljöprofil. Våtrumsväggar i samma material för hög våtsäkerhet. Grunderna har gjorts som platta på mark med golv av polerad betong. Stenväggarna har putsas och kalkas.

Parkering av bilar och cyklar sker på den egna tomtmarken vid entréerna i kvarterets nordöstra del, det är den gata som är mest avskild av gatorna runt kvarteret. Samtliga hus har förberts för laddning av elfordon. Vi vill gärna stödja utvecklingen mot gemensamma billösningar såsom bilpool. I anslutning till gavlarna har radhusens gemensamma gårdsytor, återvinningsstationer och gästparkering utformats i lämplig åtskillnad. De privata gårdarna har utformats individuellt och delats upp med häckar, plank och blommande partier. Mot Greta Arvidssons gata i sydväst används häckar som insynsskydd.

Markens underbyggnad har utformats för att klara ackumulering av dagvattnet och möjliggöra infiltration. Värmesystemet bygger på fjärrvärme som tillförs som golvvärme, tillsammans med de värmetröga materialen, mineraliska ytskikten och att byggtekniken inte bygger på material och ytskikt ger bra förutsättningar för ett utmärkt klimat inomhus.

Adresser Greta Arvidssons Gata 23A-F, 25A-F.

Ansvarig arkitekt är Hans Berndtsson, arkitekt SAR/MSA, och handläggande arkitekt är Erik Berndtsson, arkitekt MSA.

Share This