• Byggår: 2015-2016
  • 12 arbetare i 11 mån
  • 6800 arbetstimmar
  • 4,5 ton våtsläckt gotlandskalk
  • 12 ton sand
  • Nytt värmesystem

Lärbro kyrka

Total inre restaurering och fasader tornet

Vi fick beställningen av Samfälligheten Gotlands kyrkor under 2015. Beställningen omfattade hel inre rengöring och restaurering av väggar, valv, pelare, krucifix, tavlor m.m.. Arbetet utfördes enligt handlingar i samarbete med Samfälligheten Gotlands kyrkor, Länsstyrelsen och Boman Restaurering i Visby.

Den ytter renoveringen omfattade i stora drag fasader samt stenskulpturer på tornet. Fasadputsen innehåller våtsläckt Gotlandskalk och det åtgick 4,5 ton. Totalt arbetade ca 12 personer under 11 månader.

Garantibesiktning utfördes under 2018 och utföll i att två man hade arbete i halv dag. I detta sammanhang ett väldigt lyckat resultat.

/Ulf Berggren, Platschef

Share This